Eigen bedrijf starten met een uitvinding of een goed idee: informatie en verhalen

Welke stappen moet je nemen wanneer je denkt aan een eigen bedrijf starten met een uitvinding of een goed idee? Het is voor iemand met een briljant business idee of een fantastische uitvinding vaak lastig is om een goed beeld te krijgen van wat er precies moet gebeuren en in welke volgorde. Je wilt immers de kans zo groot mogelijk maken dat de uitvinding of het idee een groot commercieel succes wordt en dat er serieus geld mee kan worden verdiend. En daarbij is het niet onbelangrijk dat jij vooral degene bent die er serieus geld mee gaat verdienen.

Want hoezeer je je misschien verbonden voelt met de nieuw ontwikkelde technologie en je die mee wilt geven aan de wereld en de mensheid voelt het waarschijnlijk ook niet goed als iedereen er financieel beter van wordt behalve jijzelf. Dat kan ook weer niet de bedoeling zijn. Nu is het zo dat vrijwel elke technostarter tegen dezelfde soort van vragen en uitdagingen oploopt. Het maakt daarbij niet zo heel veel uit in welke branche je actief bent.

Elke technostarter moet zijn of haar bedrijf opstarten. Hoe doe je dat en wat zijn belangrijkste zaken om op te letten wanneer het gaat om een bedrijf dat tot doelstelling heeft om een nieuwe technolologie te vermarkten? Na de daadwerkelijke start van je nieuwe onderneming moet meestal de nieuwe technologie nog verder worden ontwikkeld om die te kunnen introduceren op de markt. Samen met het laten functioneren van je bedrijf is daarvoor (veel) geld nodig wat aangetrokken kan worden in de vorm van subsidies en financieringen. Wanneer er ergens geld mee gemoeid is komt ook de belastingdienst om de hoek kijken. Waar moet je daar op letten? Een belangrijk aspect van technostarters met een uitvinding is de bescherming ervan zodat niet iedereen zomaar jouw product kan namaken. Hoe pak je dit aan? En als laatste is het van belang om te kunnen inschatten wat de waarde is van je uitvinding of van je hele bedrijf. Dit speelt wanneer je van plan bent om vermogen van investeerders aan te trekken maar ook wanneer het bedrijf succesvol wordt en jij als founder eruit stapt en het bedrijf gaat worden verkocht.

Al deze zaken zijn belangrijk voor een technostarter. En om het avontuur van een bedrijf oprichten met een goed idee of een uitvinding tot een goed einde te brengen kun je je dus niet veroorloven om als starter je alleen op de technologie te concentreren. Hoe aanlokkelijk dat misschien ook is. Op deze site kun je daarom informatie vinden over een bedrijf starten, patenten, subsidies, financiering, belastingen en de waarde van je bedrijf.

Uitvinding of een goed idee?

Het idee is dat je met behulp van deze site je plannen beter vorm kunt geven en meer doelgericht de eerste stappen kunt zetten. Wanneer je denkt een goed idee of een briljante uitvinding te hebben zul je misschien wel een patent moeten aanvragen om je uitvinding te beschermen. En hoe kun je subsidie aanvragen voor je uitvinding om je idee verder te ontwikkelen? Hoe regel je de financiering van je bedrijf en startkapitaal? En hoe begin je nu een startup? En waarom wordt het een BV? En natuurlijk krijg je met de belastingdienst, te maken maar je hebt nog niets verdiend. Er zijn al veel sites die gaan over voor het starten van een eigen bedrijf. Echter, er zijn bijna geen sites die gaan over wat je moet doen wanneer je een uitvinding of een goed idee hebt maar geen geld. Technoventure biedt je daarom een beetje kennis die je nodig hebt om structuur te geven aan de weg van het idee naar de markt. Een belangrijk deel van de informatie gaat over de financiële aspecten van die weg: hoe kom ik bijvoorbeeld aan financiering of subsidies? En niet onbelangrijk als je al wat verder bent: wat is mijn idee waard?

Een eigen bedrijf starten met een uitvinding of een goed idee?

Er zijn veel mensen die rondlopen met een goed idee of die veel tijd steken in de technische ontwikkeling van hun idee. Ze dromen ervan zelf veel geld te verdienen met hun idee in hun eigen bedrijf. Voor jezelf beginnen, een startup beginnen en zo je eigen geld verdienen. Niet meer je baas rijk laten worden door jouw goede ideeën. Eigen baas zijn, meer vrijheid hebben, meer creatieve mogelijkheden zijn belangrijke argumenten. In de praktijk blijkt dat slechts een enkeling de daad bij het woord voegt en de eerste stappen zet. De rest houdt het voorlopig bij dromen.

Zoektocht

Vaak volgt er dan een ware zoektocht langs diverse ambtenaren, investeerders, adviseurs, nog meer adviseurs, subsidiegevers, octrooigemachtigden, juristen, accountants, andere ondernemers enzovoort. Het beeld wordt er dan niet helderder op omdat al deze, vaak uiterst behulpzame raadgevers, slechts een deel van het verhaal (kunnen) vertellen en natuurlijk ook zo hun eigen belangen hebben. Op Technoventure.nl tref je daarom nuttige en interessante informatie aan over onderwerpen die te maken hebben met ondernemen in het algemeen en het beginnen van een startup op basis van een idee of uitvinding in het bijzonder.

Hoe te beginnen?

Hoe zet je jouw idee om in een tech startup? De start van elk innovatief bedrijf is het briljante idee. Dit idee kan een uitvinding of technologie zijn die ontwikkeld moet worden tot een nieuw product of het kan ook een idee voor een dienst zijn. Natuurlijk is een tech-startup de eerste stap naar een succesvol technologiebedrijf. In de praktijk blijkt dat de meeste succesvolle zakelijke ideeën worden ontwikkeld door mensen die de nodige relevante vaardigheden en ervaring hebben opgedaan. Ze wisten welke technologie de klant nodig heeft en ze hadden voldoende kennis van de markt om een succesvol concept te ontwikkelen en wisten het concept ook uit te bouwen tot een echte business. Er zijn echter ook voorbeelden van revolutionaire concepten die zijn ontwikkeld door absolute nieuwkomers in het veld. Het is zeker leuk en leerzaam om te lezen over succesvolle ondernemers en te dromen over zo'n groot succes.

Denk als een investeerder bij het opzetten van je startup

Vanaf het allereerste begin is het erg belangrijk om na te denken over uw technologie vanuit het perspectief van een investeerder. Dit betekent dat je helder, beknopt en overtuigend moet kunnen uitleggen wat je markt is, hoe je je klanten gaat bereiken en hoe het geld wordt verdiend met je idee. Je technologie "werkt" natuurlijk, maar maak niet de fout de indruk te wekken dat je er verliefd op bent, of erger nog: dat je eigenlijk op zoek bent naar nog een grant of subsidie om meer onderzoek te kunnen doen!

Het idee alleen is nog niets waard!

Onthoud dat vanuit het perspectief van de investeerder het geweldige idee, hoe briljant het ook mag zijn, niets waard is! Investeer daarom voldoende tijd om je technologie verder te ontwikkelen tot een volledig uitgewerkt business idee verpakt in een business model. Dit wordt de basis voor je bedrijf. Een businessplan komt later. Met andere woorden, stop met dromen want er is veel werk aan de winkel! Begin daarbij niet te ingewikkeld. Begin met een test van de haalbaarheid van het bedrijfsidee. Concentreer je in eerste instantie op het product. Hoe levensvatbaar is het? Hoe innovatief is de technologie en het product? Moet er nog technologie worden ontwikkeld of is het zo goed genoeg? Ben jij in staat om de technologie te beschermen? Zijn er concurrerende producten op de markt? Hoe gaat jouw team eruit zien? Hoeveel geld heb je nodig en wat zijn de geschatte kosten en prijs van uw product? Kortom, er zullen in zeer korte tijd veel vragen rijzen. Met de beste antwoorden voor dit moment wordt je idee stap voor stap verder uitgewerkt en wordt de haalbaarheid in kaart gebracht. Wees niet bang om uw idee te bespreken met vrienden, experts en potentiële klanten. Vaak is het mogelijk om een abstracte beschrijving van het idee te geven zonder al te veel in detail te treden. Bovendien zijn mensen vaak te druk met hun eigen bedrijf en/of werk om alles uit hun handen te laten vallen om jouw ideeën na te jagen. Begin gewoon. Je zou kunnen starten om de lijst met vragen te beantwoorden om je businessidee te testen.

Het begin van Hewlett-Packard (HP)

Verreweg de meeste technostarters beginnen klein. Ook Hewlett-Packard is klein begonnen namelijk in de gehuurde garage die je hieronder kunt zien (1939). Deze houten garage wordt beschouwd als het begin van Silicon Valley.

Technostarter